Curriculum Vitae

Activiteiten CV / Hanz van Onna

. Uitvoerder van de groenvoorziening in het Mammoetgebouw
. Voorzitter huurdervereniging Mammoetbewoners
. Adoptiebewoner van grofvuil. Houd toezicht op 5 units van vuilcontainers in Amsterdam- Oost
. Lid van het SBO Stichting Bewoners Organisatie Woningbedrijf Ymere
. Zitting in de werkgroep SBO Huurders contra VvE ( niet actief )
. Lid van het bestuur ANBO Zeeburg. Oudere Organisatie Amsterdam-OOST
. Penningmeester ANBO Amsterdam - Oost
. Lid van het zangkoor Begijnhofkapel
. Actief lid van de Zondagsschilders
. Drager van onderscheiding "orde en vrede" 1950 uitgereikt Kon. Juliana
. Officieel drager insigne erkend Oorlogs - Veteraan Ned. Indië 1948 / 1950
. Lid van het BNMO Bond van Ned. Militaire Oorlogslachtoffers vest. Doorn
. Lid van de VOL Veteranen - online Nederland
. Lid en deelnemer defilé februaristaking 1942 Waterlooplein Amsterdam-Centrum
. Deelnemer – herdenking slachtoffers decembermoorden Suriname 1982
. Lid van Dennenheuvel herstellingoord Hilversum van 1960
. Mede oprichter en Erelid Hockeyvereniging Maarssen MHV
. Lid Senior - Web
. Lid en sponser van de Elegantkwekkers
. Erelid Elegantkwekkers hockey touring team
. Medewerker klankbordgroep renovatie buurthuis MeevaartAmsterdam-Oost
. Medewerker van het panel vernieuwing/renovatie Muidenpoortstation Oost
. Korte verhalen schrijver tevens samensteller boek "de Mammoet"
. Actief lid van USC/SPORTCENTRUM UNIVERSUM - Gediplomeerd Leider Sportieve Recreatie NSA
. Deelnemer therapie in het Gezondheidscentrum Oostelijk Eilanden
. Medewerker "Zelfrapporteerde griepachtige verschijnselen " onder ouderen - Een studie van het University Medical Center te Utrecht